Een kwestie van vertrouwen.

HOME | RIJBEWIJZEN | CONTACT | BEROEPSOPLEIDINGEN | WEBSHOP


Aanvulling algemene voorwaarden cursist

AANVULLING OP ALGEMENE VOORWAARDEN

Verkorte beroepsopleiding  toelichting en instructie

Geachte aspirant cursist,

Je staat op het punt een verkorte beroepsopleiding te starten via ons opleidingsinstituut.

In dat kader sluiten we een lesovereenkomst met je. We hanteren daarbij de lesovereenkomst van de BOVAG. Op de lesovereenkomst van de BOVAG zijn ook de algemene voorwaarden (Bovag rijscholen) van toepassing die tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond en de ANWB. Wij vinden het belangrijk dat je weet wat je van ons mag verwachten en anderzijds dat jij weet wat wij van jou mogen verwachten. We nemen daarom,   voor het aangaan van de lesovereenkomst, de tijd om de overeenkomst met algemene voorwaarden,  onze betaalvoorwaarden en betaaltermijnen  aan je toe te lichten  en je vragen te beantwoorden.

Om later nog te weten dat we dit proces met elkaar hebben doorlopen verzoeken we je dit formulier,  waarin de activiteiten zijn benoemd ,ook te ondertekenen en hechten wij deze aan de lesovereenkomst.  Je ontvangt van de lesovereenkomst en deze toelichting natuurlijk  een kopie.

  1. Bedenktermijn van 14 werkdagen

Toegelicht wat deze bedenktermijn inhoudt;  De lesovereenkomst kent een bedenktijd van 14 werkdagen. (zaterdag is werkdag)  Dat houdt in dat als je om wat voor reden dan ook toch af wilt zien van deze lesovereenkomst en je nog geen lessen hebt genoten, je dat kosteloos kan doen,  op voorwaarde dat je binnen veertien werkdagen na ondertekening van deze lesovereenkomst ons dat met een aangetekend schrijven laat weten.  Deze termijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.  Aanbetaalde bedragen worden binnen 21 dagen geretourneerd op betreffend bankrekeningnummer.

  1. Toelichting lesovereenkomst ,welke begeleiding en diensten zijn inbegrepen

De lesovereenkomst wordt integraal toegelicht, de verplichtingen over en weer afdoende benoemd.

Lesovereenkomst,betaalvoorwaarden en –termijnen

  1. De van toepassing zijnde algemene voorwaarden, afgedrukt op de achterzijde van de lesovereenkomst , zijn voor ondertekening afdoende aan de cursist toegelicht, vragen worden beantwoord.

Overmacht: condities waaronder de cursus/training eventueel niet doorgaat word mondeling toegelicht.
van toepassing zijn omstandigheden niet te wijten aan schuld, overmacht ; alle van buitenkomende oorzaken waarop Het Vertrouwen geen invloed kan uitoefenen.

De cursus in inclusief/exclusief studieboeken en lesmateriaal. Het eigendomsrecht van aangeschaft cursusmateriaal berust bij cursist.  Kosten van het lesmateriaal bedraagt         wel/geen eigendom, copyright verblijft bij auteur. E-learning modules, alleen gebruik duur cursus, nimmer eigendom.

 Cursist wordt geïnformeerd over  kosten studieboeken en les materiaal                                                        

  1. Verstrekt afschrift, toelichting, lesovereenkomst met algemene voorwaarden

Cursist ontvangt toelichting, lesovereenkomst en  AVW Bovag rijscholen

Cursist wordt geïnformeerd over geheimhoudingsverklaring inzake bedrijfsgevoelige informatie  

Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en docenten.

Meer informatie
Over ons
Vacatures
Nieuws
Bovag
Aanvulling algemene voorwaarden cursist